Starskynadder's Clan

CrEaTiNg MoNsTeRs
Venerable Lair
carved into the

Clan Info

Untitled320.png

dd0fwkg-fed7dfeb-7988-4c39-a101-8cc57d8f09c5.png
Curator of the Flight Rising Amino

0UPpZu8.png

Welcome to the Star ClanHere in the Star Clan, we like to make sure everyone is happy, healthy, and having the time of their lives. We accept the lowliest of dragons to those that hold the royal status in their claws. Do not worry about our more...eccentric members. As long as you follow our rules, n̜̫o̴͇͔ ̠͇͇͎̩̙͕ọ̣̬͝n͈̮̟̲͠e̬̹̝͢ ̮̫w̨̯i͍͓͉͈̥̩͔l͖̖̩͇l̸ ̤̝g̟̙͈̙͚͞ͅe̱͝t̻̬͢ ̤͙̯̮͜h̵͉̬͉̟ͅu̫͕͔r̙̦̝t̶.̶̖̗

Nęver͟ be a͝fra͝i̡d o̡f͝ ̛u̷s.͞ We ̧ar͘e h̷èr̴e̕ for͞ ͝yơu͏, ar̵e̴ w͡e ̴not?̵ ͜We͢ are th͞e ̵o͏n͟ly̧ ͏o̵nes͟ ͡t͜h̵at̨ ͞w̡il͡l a҉ccept͞ you f̡o̵r ҉w͟h̢ǫ ̧y̧o̢u̧ ar͏e ̵a҉ǹd w̛h̀a͜t̛ ̶y̶o͘u ҉a͘re̴ ͞nǫt̢.͝ No o͝ne ͏ha͡s ͝to w҉or̀ry̢ ab̸ou͏t̴ ̀ge҉ttiǹg hur̀t͘. ͏F͡ol̀l̢o͞w̢ ͞o̧ur ̸r̀uĺe̕s,͟ ̢lit͞tl͜e ̨o͜nes̵.̧

F̷̡͍̤̦͎̭̤̦͔͚̊̆̊ͮ͗̂̅̎͒ͮͦ͛̚̚͜͞ơ̧̍͑͒̅̿̂̃̚̚͏̮͓̩̬͔̤̝̣̖̫̻͉̥̩͚̜͢͢ͅͅͅL̵̡̰̩̣̹̰̜̋̓ͨ̈́͌͑ͮ͊̕͘͞ͅL̨̹̭͖͕̭̫̪͆ͪ͗̅͌ͯ̍ͤ̂̔͗ͬ̈́̾̒ͩ́́͟ǫ̴̸͚̠̥̜̹͍̼̭͛̿̑̾̊̈́̅̕W͖̖͉̤͚̫̖̯͙̬̜̌͒͆̅ͣ͛ͮ̌ͫ͋̀̕͢ ̷̶̢̨̮̗͈͎̠̫̦͕͇̳̟̙͓̩̖̖̓̓ͧ͂͐̇̄ͨͮ̂̓ͣ̌O̤̬̟̱̫̳̭͔͍̳ͫͣ̉̉͆̂ͨ͊̄̀̈̾ͬͬ̌͊ͦͧ́̀͜͜ư̻̖̹̰͙̝̞̠̰̋̾͊ͯ͆̃̐̃̈͠Ř͐̓ͨͦ͊̇ͯ̍͏̗̣̘͉̟̯̻̟̺͔̹̦̀̕͢ͅ ̛͈͉̪̟̙͍͇̱͓͚̠͍̼̟͖͗̇̆̎̍͝͡͞͝r̴̵̶̳͕͈̦̥̠̣̜̼͓̰̼̤͊̿ͭͣͬ̔͊͆̆̌̈́͆̿̂͊̅Ŭ̜̬̖̩͉͈̞̠̙̗͖̱͇̺̹̬͂ͥ͊ͪ̐ͨ͝͞ͅl̅ͯ̾̃͏̴̴̻͕̱̤̱͕̭͙͖̯͉̭̹̞̥̘͠E͆̉̋͐͐́ͯ́͂ͨ̏̌ͮͩͩ͏̶̧͇̼̲͖̫̣͙̙̱̭̤̘̟̞̖͢͞s̶̢͉̭͈͋ͩͩ̃̆̋ͬͧͩ̓ͧ̾̆͘͡dd0fwk6-07cf937d-bc13-493d-a8de-d89279b964d0.png

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Currently Looking For
-Piebald Gene Scroll
-Paint Gene Scroll
-Opal Gene Scroll
-Wildclaw Breed Scroll

Eastern Standard Time (EST)

Deviantart: https://www.deviantart.com/staryskynadder

Recent Comments

1 2 3
July 12, 2022 11:21:57
Terry was on the front page! Exquisite dragon
July 12, 2022 11:21:38
Terry was on the front page!
November 22, 2021 11:32:58
I love all of your dragons!
October 10, 2021 22:05:25
Hi, friend, JayChirps (I changed my un) here!! I'm curious if your progenitor dragons (the custom and random dragons you got when first creating your account) are still active/nesting together? If they are, I'm definitely interested in a child from them!
July 19, 2020 11:42:31
I just wanted to say I have one of your dragons, offspring of Chronos and Coral named Daydream, and I love her :)
July 17, 2020 10:20:15
Skrillix was on the front page! He's gorgeous!
August 28, 2019 08:42:27
Of course :) I'll send a CR
July 13, 2019 10:18:32
I'm sorry ;-; you just tell me which ones you want next time and I'll give you a super incredible discount ;3 like I'm not even kidding. Thanks a lot for buying from my hatchery :)
June 30, 2019 16:00:34
Ey, thanks for letting me hopefully get the spot! Thought I recognized your user, I did a commission for once yeah?
June 24, 2019 22:41:03
Hey just poppin by to remind you about the gaoler I have on hold. It's no problem if you need more time!
May 30, 2019 10:36:52
Cojiro was on the main page!
May 20, 2019 03:05:13
Shell was on the front page! Very dashing Wildclaw. Sorry to interrupt your monologuing, I just figured I'd let you know.
Delete this comment.
Report this comment.
Add this player to your Block list.
1 2 3
Player ID
226206
Date Joined
Feb 6, 2016

Recent Forum Posts

Starskynadder's Friends

NekoTokage (#41374)
Themintybff (#360937)
Assassinz (#279365)

developing an addiction to banescales
CrowHarlequin (#353914)

Haggle me. Cst fr+2. Idk what sleep is anymore.
DemonFangs (#380649)

𝔅𝔬𝔯𝔫 𝔴𝔦𝔱𝔥 𝔴𝔦𝔫𝔤𝔰
kittyybabe (#407075)

im very incredibly gay oh my GOD
GlucoseGuardian (#410076)

I keep buying dragons to turn into Sandsurges... Help :')
Nitami (#362431)

Madness!!
BrightNight1 (#380414)
Turipuri (#385943)

Recent Activity

Jun 27
Welcomed new hatchlings!
2 Imperial Male
Mar 21
Welcomed new hatchlings!
Nov 23
Became friends with FallingSun
Maybe in a few years they'll write a buddy comedy about you guys.

Recent Achievements

This user is currently active.
This user is currently idle.
If you feel that this comment has violates our Rules & Policies, or Terms of Use, you can send a report to our Flight Rising support team using this window.

Please keep in mind that for player privacy reasons, we will not personally respond to you for this report, but it will be sent to us for review.