KyuuBird's Lair
You are viewing the active dragons in KyuuBird's lair.
Click this button to swap to the Hibernal Den.

Wążigły: Zabójcze lodowate góry które chronią las, a nie przepuszczają nikogo który przyszedł bez pozwolenia.

Duszobór: Stary Pogański las, pełen duchów, życia i magii zapomnianej. Tu żyją także i bogowie; przynajmniej tak mówią legendy...
1 2
Ziele
Kurna
Eostrix
Waipoua
November
Yaazanio
Cotton
Nizzeo
Deviant
Goran
Ceryn
Erichthonius
Khimaira
Wnet
Enaga
Meinir
Zhritsa
Tormod
MorningStar
ShirkerStrider
Rarog
Ajdaha
Jinmu
Cisza
Brokilon
Nadina
Firebrand
Ungud
1 2
This dragon is currently enjoying the company of a familiar.
This dragon is on a Coliseum team.
This dragon is currently listed in a Crossroads Trade.
This dragon is benefiting from the effects of eternal youth.
This dragon is an ancient breed.
This dragon is currently nesting.
This dragon is under the permanent effect of a Silhouette Scroll. A toggle on the dragon's profile allows swapping between the artwork poses available for the breed.